Vzor reklamace

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)


Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail


Ing. Jaroslava Hudečková

IČ: 87366771

Lešenská 401, 76314 ZlínDatum:Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)


dne … …… jsem ve vašem e-shopu www.naturbabyhsop.cz zakoupil/a identifikace zboží:


Popis vady:


Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.


Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.


Předem děkuji za kladné vyřízení
..............................................

(vlastnoruční podpis)


Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 
Copyright 2014 - 2020 © Oblečení z biobavlny pro kojence a děti